Tandlæge Trine Wichmann (logo)

Behandling // Trines svar

Velkommen til nyt personale

Ny overenskomst pr. 1. April 2015

Er du grøn, gul eller rød? Det får du svaret på, næste gang du er til tjek hos tandlægen – hvis det vel at mærke sker efter den 31. marts.
Fra april 2015 skal tandlægerne inddele alle patienter i henholdsvis en grøn, en gul og en rød kategori. Inddelingen af patienterne i grønne, gule og røde skal bruges, når tandlægen skal fastlægge, hvor ofte den enkelte patient skal have tjekket tænderne. Det skal nu ske ud fra såkaldte nationale kliniske retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

– Det er ikke noget nyt, at vi som tandlæger skal indkalde patienter ud fra en individuel faglig vurdering. Men det er nyt, at det kommer til at foregå ud fra retningslinjer, der gælder for alle. Et af formålene med retningslinjerne er at motivere folk til at blive endnu grundigere med tandbørsten og tandtråden. Patienterne får i endnu højere grad et medansvar for at holde tænderne sunde og raske, siger Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg.

Hvornår er du grøn?
Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer med 12-24 måneders mellemrum. I forbindelse med hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter maksimalt én gang om året.

Hvornår er du gul?
Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, samtidig med at tandlægen vurderer, at du selv sammen med tandlægen kan medvirke til en bedre sundhedstilstand, fx ved at holde igen med søde sager, stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med tandbørsten. Som gul patient vil du blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du vil i det omfang, der er nødvendigt i forhold til din sygdom, kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året.

Hvornår er du rød?
Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og tandlægen vurderer, at du ikke er i stand til selv at gøre det bedre og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg. Tandlægen sætter forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov – typisk oftere end en gul patient. Der er tilskud til den nødvendige forebyggende og kontrollerende behandling, herunder tandrensninger.

Hvis du har paradentose
Ud over de nye retningslinjer for, hvor ofte man skal til tandlæge, er der udarbejdet nationale kliniske retningslinjer vedr. forebyggelse og behandling af paradentose mv.

– Patienter med paradentose vil blive tilbudt et nyt og mere systematisk forebyggelses- og behandlingsforløb. Det kan godt være, at nogle af disse patienter i starten vil få lidt større udgifter til tandpleje, fordi de skal gå til tandlæge oftere end hidtil. Men tanken bag det nye forløb mod paradentose er at hjælpe så mange patienter som muligt med at opnå så god en tandsundhed, at de efterhånden kan nøjes med færre besøg hos tandlægen, understreger Susanne Kleist.

Mine fyldninger gør ondt

Hvis fyldningen på grund af stor skade, ligger meget tæt på nerven, lægger vi altid et beskyttende “plaster” på inden fyldningen bliver lagt. Det består af en speciel pasta bestående af calciumhydroxid, som forsegler de åbne små kanaler der findes i tandbenet. Det er som regel nok, men alligevel hænder det, at nerven efter større fyldningsterapi og indimellem efter plastfyldninger generelt giver symptomer. Symptomerne starter som regel med en temperaturfølsomhed fordi der opstået et “overtryk i tandens blodforsyning”, tanden kan endvidere føles smertefuld at tygge på.

Hvis fyldningen er for høj er det meget vigtig at den bliver slebet ind i rette bid igen.

En irritation af nerven kan vare i helt op til 6 måneder, men man vil opleve at det gradvist klinger af.

Hvis det ikke gør det, så må man desværre evt ty til rodbehandling af tanden.